Fórum sociální politiky – 1/2007

Fórum sociální politiky 01/2007
Fórum sociální politiky – 01/2007 [4,03 MB] PDF

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou první číslo nového dvouměsíčníku Fórum sociální politiky. Cílem nás jako vydavatele je vyplnit mezeru v širokém spektru odborných časopisů, která vznikla před několika lety poté, co zanikl časopis Sociální politika, na který si jistě řadě z Vás ještě velmi dobře vzpomíná, a nabídnout Vám nový odborný recenzovaný časopis zaměřený na sociální otázky a na sociální problematiku. Doufáme, že se pro Vás tento nový časopis stane vítaným zdrojem informací i pomocníkem při Vaší práci. Tak jako každá nová věc, i náš časopis se rodil dlouze a Vy zcela určitě při čtení tohoto čísla objevíte množství detailů a chyb, které by časopis, který se chce jednou stát časopisem impact-faktorovým – a takovou ambici opravdu máme – mít neměl. Jak jistě víte, nikdo není dokonalý, a já Vám slibuji, že se velmi rychle pokusíme všech těchto tzv. porodních bolestí zbavit, aby každé další číslo bylo na vyšší úrovni než číslo předchozí. Veškerá Vaše doporučení a náměty pro zkvalitnění našeho časopisu proto přivítáme.

[…]

Ladislav Průša
ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

Obsah časopisu

Přístupy k transformaci a sociální reforma v České republice Jiří Večerník
Mezinárodní migrace odborníků a riziko odchodu českých lékařů do zahraničí Jana Vavrečková
Práce z domova a její zásah do rodinného života Renata Kyzlinková a Kamila Svobodová
Vývoj na trzích práce nových členských zemí Evropské unie po roce 2000 Alena Nešporová
Projekt „Cesta ke kvalitě“ s podporou Iniciativy Společenství EQUAL Ladislav Průša
Směrnice EU o pracovní době: stručná charakteristika vývoje a přetrvávajících problémů Jaroslav Kux
Otcovská (rodičovská) dovolená Kořánová Marie, Kuchařová Věra
Mateřská centra – fenomén občanské společnosti Rut Kolínská
Od závislosti na dávkách k zapojení do trhu práce
Monitoring cílových skupin na regionálním trhu práce Jakub Musil
Sociální ekonomika v evropském kontextu Ladislav Průša
Seminář o podpoře rodin s dětmi Věra Kuchařová
Novinky v knižním fondu ČISCO RILSA
Ze zahraničního tisku
Z domácího tisku