Článek

Projekce potřeby služeb sociální péče do roku 2025 Ladislav Průša

Abstrakt

Před nedávnem byla představena Projekce obyvatelstva České republiky do r. 20651. Tato nová predikce je příležitostí k aktualizaci odhadu všech dopadů, které může očekávaný vývoj počtu obyvatel mít, mj. i na všechny sociální systémy. Zatímco dopady do oblasti důchodového pojištění jsou dlouhodobě diskutovány a jejich kvantifikace je otázkou především standardních pojistně matematických propočtů, o dopadech stárnutí populace na oblast sociálních služeb se diskutuje pouze okrajově a žádné komplexní studie, které by kvantifikovaly dopad stárnutí populace na potřebu sociálních služeb v naší zemi, doposud nebyly zpracovány. Zpracování této prognózy je determinováno působením mnoha faktorů – na zřeteli je nutno mít všechny faktory ovlivňující rozsah potřeby sociálních služeb, opomenout nelze stěžejní koncepční materiály charakterizující žádoucí koncepční změny v této oblasti. Přitom je třeba vycházet z toho, že je velmi obtížné kvantifikovat působení řady faktorů, možných změn právního stavu a filozofických koncepcí a přístupů k poskytování sociálních služeb.

Přečíst článek