Fórum sociální politiky – 5/2009

Fórum sociální politiky 05/2009
Fórum sociální politiky – 05/2009 [1 007,77 KB] PDF

Vážení čtenáři,

dopady celosvětového poklesu ekonomického výkonu se v různých částech světa projevují s odlišnou intenzitou, důsledky jsou však pociťovány téměř ve všech oblastech lidské aktivity. U nás se doposud nepodařilo zvrátit trend zvyšování míry nezaměstnanosti, počet registrovaných nezaměstnaných se značně zvýšil. V některých regionech výrazně poklesl počet volných pracovních míst a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo se třeba i zněkolikanásobil. Kromě tradičních oblastí s vysokou nezaměstnaností se vytvořila další ohniska, zejména v místech s jedním tradičním velkým zaměstnavatelem, který se nedokázal se zhoršenými ekonomickými podmínkami vypořádat a výrobu ukončil. Obecně se zvýšila míra nejistoty, výzkumy ukazují nárůst obav z budoucnosti, přibývá těch, kteří nejsou schopni dostát svým finančním závazkům. Právě v této situaci se ukazuje význam sociálního systému, který většinu obyvatel dokáže ochránit před nejhoršími dopady nepříznivé ekonomické situace a jehož záchrannou sítí propadá jen malá část potřebných. Jejich individuální situace je však ovlivňována mnoha faktory, které působí v různých životních situacích a rodinných konstelacích s různou intenzitou. Některé z nich přibližují výsledky výzkumů, na něž jsou zaměřeny články v recenzované části.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Bydlení seniorů v České republice Kamila Svobodová
Integrační funkce rodiny v procesu migrace Milada Horáková, Pavel Bareš
Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II Zdeněk Karpíšek, Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová
Projekce potřeby služeb sociální péče do roku 2025 Ladislav Průša
Scénáře vývoje sociálních služeb v ČR z pohledu jejich financování Jiří Horecký
K některým změnám v zákoně o sociálních službách Olga Bičáková
Podmínky úspěšné transformace pobytového zařízení sociálních služeb Marianum Antonín Janýška
Důraz na zaměstnanost by měl pokračovat
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku