Článek

Práce z domova − popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace práce Renata Kyzlinková - Soňa Veverková - Helena Vychová

Abstrakt

Na základě dostupných dat sociologických šetření popisuje článek tzv. „startovací pozici“, ze které se museli zaměstnavatelé odrazit při vynuceném zavádění práce z domova. Zároveň popisuje pravděpodobné dopady práce z domova na život zaměstnanců. Pandemie covidu-19 významným způsobem navýšila počet zaměstnanců pracujících z domova. Vzhledem k tomu, že se home office rozšiřuje i do sektorů a profesí, kde byl před pandemií covidu-19 nepředstavitelný, nebude již pravděpodobně nadále spojován jen s „dobrým zaměstnáním“ a také dojde k překonání optiky nahlížení na tuto formu organizace práce jako na benefit. Výsledky ukazují, že toto hodnocení nebylo správné ani v „předcovidovém“ období, jelikož zaměstnanci vnímali tuto formu organizace práce různě, a nikoli pouze pozitivně.

Klíčová slova
covid-19, práce z domova, práce na dálku, subjektivní životní pohoda, zaměstnanecký benefit, sladění pracovního a soukromého života, spokojenost s prací
Přečíst článek