Článek

Práce jako mizející hodnota? Jan Keller

Abstrakt

Méda, Dominique: Le Travail, une Valeur en voie de disparition? Paris: Aubier 1995, 358 stran, ISBN ISBN 2-7007-3659-1 (reedice Paris: Flammarion 1998, 384 stran; ISBN-10 2080814001, ISBN-13 ??978-2080814005)

Článek pojednává o knize, která se z filozofického hlediska zabývá vývojem pohledu na lidskou práci a na její místo ve společnosti. Francouzská autorka Dominique Méda ukazuje na rozboru textů ekonomů, filozofů a sociálních reformátorů, jak se v historicky poměrně nedávné době ustavilo současné chápání práce a jejího významu pro společnost a její členy. Dokumentuje, že pohled, který dnes považujeme za naprosto přirozený, nezpochybnitelný a univerzálně platný, je spíše historickou výjimkou, která vybočuje z dosavadních praktik a myšlenkových tradic. Všímá si rozporů, jež jsou v současném vnímání hodnoty práce latentně přítomny a vystupují ostřeji na povrch dnes, kdy se projevuje nesplnitelnost jejich příslibů. Dominique Méda poukazuje na omezenost a dobovou podmíněnost současného vnímání významu placené práce a snaží se zařadit tuto hodnotu na bohatší škále, která by se neomezovala pouze na ekonomický rozměr práce. Jan Keller vyzývá k tomu číst tuto knihu současnou optikou, tedy za situace, kdy ekologická politika budí rozpaky, míra nerovností se rozhodně nesnižuje a velké části zaměstnanců už nehrozí stagnace životní úrovně, ale její více či méně výrazný pokles.

Přečíst článek