Fórum sociální politiky – 05/2022

Fórum sociální politiky 05/2022
Fórum sociální politiky 05/2022 [1,61 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

blížíme se k závěru třetího roku, který velmi ovlivnila koronavirová pandemie. Také našemu časopisu nastolila řadu závažných témat. Svědčí o tom i nynější vydání Fóra sociální politiky.

[…]

S přáním příjemně prožitých vánočních svátků a všeho dobrého do nového roku
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Systémové hodnocení kvality péče a služeb: inspirace z oblasti paliativní péče Lucie Žáčková − Martin Loučka
Duševní zdraví, subjektivní zdravotní stav a osobní blahobyt ve vybraných okresech v České republice Beatrice-Elena Chromková Manea − Dana Hübelová
Mikroekonomická kvantifikace výhodnosti českého základního důchodového pojištění dle parametrů pro rok 2023 Jiří Vopátek
Percepce principu solidarity a role státu v době před pandemií covidu-19 a v jejím průběhu jako výzva pro sociálně-pedagogické působení v oblasti posilování sociální soudržnosti Jiří Pospíšil − Ivana Olecká
Práce jako mizející hodnota? Jan Keller
Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky Kateřina Šámalová
Dějiny lidí Petr Šafařík
Zpráva o konferenci Sociální politika 2022 Vladimír Barák