Článek

Ohrožené rodiny a děti: přehled protektivních a rizikových faktorů Oldřich Matoušek, Eva Jozífková, Hana Pazlarová, Veronika Dziamová

Abstrakt

Článek podává přehled rizikových (dále jen R faktory) a protektivních faktorů (dále jen P faktory), které vybraná současná odborná literatura označuje jako relevantní při posuzování situace ohroženého dítěte, resp. rodiny. Přehled zahrnuje nejen poznatky společenskovědních disciplín, ale také poznatky z etologie člověka. Autoři předpokládají, že přehled bude užitečný pro profesionály, kteří hodnotí situaci dítěte a rodiny, plánují služby pro děti a rodiny a také tyto služby poskytují.

Přečíst článek