Článek

Obce a veřejná služba Petr Beck, Petr Niederle

Abstrakt

Institut veřejné služby byl implementován do systému pomoci v hmotné nouzi zákonem č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela vstoupila v účinnost od 1. ledna 2009. Od téhož data mají obce možnost organizovat veřejnou službu. Následující příspěvek seznamuje z některými výsledky šetření provedeného MPSV po roce od zavedení této možnosti.

Přečíst článek