Článek

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016−2025

Abstrakt

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016−2025 je základní rámcový dokument sociální politiky České republiky, který navazuje na Národní strategii rozvoje sociálních služeb na rok 2015 a přináší střednědobý výhled na systém sociálních služeb v širším kontextu.  Strategie vznikla v průběhu roku 2015 za účasti široké skupiny expertů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Zadavatelem tvorby této strategie je vláda ČR.

Přečíst článek