Fórum sociální politiky – 4/2018

Fórum sociální politiky 04/2018
Fórum sociální politiky – 04/2018 [620,85 KB] PDF

Milé čtenářky, milí čtenáři,

prázdniny a dovolené jsou v plném proudu a vlna letošních veder nám dává obzvlášť zabrat. Pro ty, kteří mohou tyto dny trávit u vody, je to zcela jistě úžasné, pro nás ostatní je to utrpení, stejně jako pro přírodu. Nezbývá než doufat, že horka skončí a svlaží nás déšť.

[…]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Retrospektivní modelová mikroekonomická analýza důchodového valorizačního mechanismu v období 2006−2017 Jiří Vopátek
Využití sociálně znevýhodněných zaměstnanců, aneb za jakých podmínek lze zaměstnávat osoby propuštěné z výkonu trestu v sektoru služeb Marek Merhaut, Eliška Suchá
Čtyřčata Klára Vítková Rulíková
Workshop: Systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců Lenka Říhová
V České republice vznikají první Centra pro rodinné pečující. Městům a obcím mohou ušetřit finanční prostředky a rodinám usnadnit orientaci v nabídce sociálních a zdravotních služeb Jana Tiahan Wojtoňová
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016−2025
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku