Článek

Mikroekonomický pohled na vývoj procentní výměry řádného starobního důchodu s poukazem na valorizační anomálii v období 2015−2021 Jiří Vopátek

Abstrakt

Příspěvek analyzuje dopady valorizace na procentní výměru řádného starobního důchodu v období 2015−2021. Procentní výměra stanovená dle parametrů pro příslušný rok se v následujících letech valorizuje. Autor upozorňuje na valorizační anomálii, kterou identifikoval u jím  vymezených příjmově typizovaných jedinců. Dokládá, že dříve stanovené procentní výměry po jejich valorizaci v roce 2021 jsou v konkrétních modelových případech vyšší oproti procentním výměrám stanoveným pro rok 2021. Článek tak poukazuje na začínající mikroekonomické  nevyrovnané chování důchodového systému.

Klíčová slova
řádný starobní důchod, procentní výměra, valorizace, příjmově typizovaný jedinec, předdůchodový příjem, valorizační anomálie
Přečíst článek