Fórum sociální politiky – 02/2021

Fórum sociální politiky 02/2021
Fórum sociální politiky – 02/2021 [1,23 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dubnové číslo Fóra sociální politiky se k Vám dostává v době, kdy je koronavirová pandemie v České republice (opět) na ústupu, snad se tentokrát jedná o nevratný vývoj. S mírným optimismem se tedy v tomto  vydání FSP zabýváme závažnými tématy, která tu byla před pandemií a budou tu i po ní.

[…]

S přáním inspirativního čtení
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

(Ne)podmíněné sociální dávky prizmatem sociálních modelů Jaroslav Vostatek
Mikroekonomický pohled na vývoj procentní výměry řádného starobního důchodu s poukazem na valorizační anomálii v období 2015−2021 Jiří Vopátek
Nadstandardy zdravotní péče − komparace modelů zdravotnictví Ondřej Rajmon − Kateřina Šámalová
Analýza obsahu práce − cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě Richard Ornstein
Drobné kroky sociálního zemědělství v České republice Eliška Hudcová
Možnosti automatizace procesů a zjednodušení činností zaměstnanců balneoprovozů lázní Miroslav Kot
Novinka z činnosti VÚPSV RILSA
Ekonomie koblihy Jan Keller
Diskriminace na pracovišti Vladimír Barák
Z novinek v knihovním fondu VÚPSV RILSA