Článek

K poskytování hmotné podpory v rámci investičních pobídek Olga Bičáková

Abstrakt

Dne 27. dubna 2010 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 97 ze dne 22. března 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek.

Přečíst článek