Článek

Jak nejlépe pomáhat rodinám Jana Barvíková

Abstrakt

Matoušek, O., Pazlarová, H. et. al. Podpora rodiny. Manuál pro pomáhající profese
Praha: Portál, 2014. 176 s. ISBN 978-80-262-0697-2

Přečíst článek