Fórum sociální politiky – 1/2015

Fórum sociální politiky 01/2015
Fórum sociální politiky – 01/2015 [574,10 KB] PDF

Vážení čtenáři,

od počátku tohoto roku došlo v sociální oblasti jako vždy k řadě změn, k nimž patří jednak každoroční úpravy pojistného či zvýšení důchodů, jednak změny související s prioritami současné vládní koalice, zejména v podpoře rodin s dětmi, zdravotně postižených či zvýšení minimální mzdy. Další změny se  týkají například příspěvku na bydlení, financování sociálních služeb či úpravy povinné elektronické komunikace s ČSSZ na dobrovolnou.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Predčasné ukončovanie náhradnej rodinnej starostlivosti v Slovenskej republike Milan Fico
Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn Jana Barvíková
Vybrané aspekty rozvoje pečovatelské služby v České republice Petra Formánková, Jitka Vacková
Reformy veřejných služeb zaměstnanosti ve vybraných evropských zemích Klára Výborná, Miriam Kotrusová
Inspekce kvality poskytování sociálních služeb v České republice v období 2012−2014 Miloš Sládek
Aktivizační programy pro uchazeče o zaměstnání z prostředí sociálně vyloučených lokalit. Poznatky z praxe Agentury pro sociální začleňování Alena Zieglerová
Jak nejlépe pomáhat rodinám Jana Barvíková
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku