Článek

Jak je na tom Česká republika ve slaďování pracovního a soukromého života Adéla Souralová

Abstrakt

Křížková, A. et al. (eds.) Práce a péče. Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie.
Praha: SLON, 2008. 180 s. ISBN 798-80-86429-94-6

Přečíst článek