Článek

Funkce, role a podmínky činnosti občanského sektoru v České republice Ladislav Průša

Abstrakt

Marek Skovajsa et al.: Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice
Praha: Portál, 2010. 1. vyd. 374 s. ISBN 978-80-7367-681-0

Přečíst článek