Článek

EU zahajuje diskusi o budoucnosti penzí Marie Kořánová

Abstrakt

Evropská komise zahájila celoevropskou veřejnou diskusi o tom, jak zajistit adekvátní, udržitelné a bezpečné penze a jak může EU nejlépe podpořit úsilí členských států v této oblasti. 7. července 2010 byl zveřejněn konzultační dokument „Green Paper – towards adequate, sustainable and safe European pension systems“, tzv. Zelená kniha. Konzultační období bude probíhat po dobu 4 měsíců (končí 15. listopadu) a během této doby může kdokoliv se zájmem o tuto problematiku předložit své názory prostřednictvím specializované webové stránky http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Evropská komise pak bude analyzovat všechny reakce a formulovat návrhy, jak nejlépe dále postupovat.

Přečíst článek