Fórum sociální politiky – 6/2020

Fórum sociální politiky 06/2020
Fórum sociální politiky – 06/2020 [1,06 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

blížíme se ke konci roku, který se do historie vepíše výrazně jako první rok pandemie covidu-19. A také jako rok značného posílení role státu v ekonomice i osobním životě občanů. Pro sociální vědce a další experty znamená současná výjimečná situace i jedinečný přísun podnětů a pramenů, jejichž zpracování může mít značnou společenskou relevanci. Minulé vydání Fóra sociální politiky tak možná nebylo posledním monotematickým číslem o sociálně politických dopadech covidu-19. V různých souvislostech se s nimi budete setkávat zřejmě v každém čísle FSP během blízké budoucnosti.

[…]

S přáním příjemně prožitých vánočních svátků a všeho dobrého do nového roku
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Modely financování dlouhodobé péče Jaroslav Vostatek
Péče sociálních pracovníků o sebe v podmínkách výkonu sociální práce na obecních úřadech Olga Hubíková
Téma sociálně vyloučených lokalit z perspektivy lokálních politických aktérů Jan Vašat − Nikola Blahoutová
Konvergence české ceny práce Jan Vlach
Úvahy o sociálně ekonomických dopadech covidu-19 v kontextu českých národních zájmů Jaroslav Šulc
Města a jejich senioři Oldřich Čepelka
Návrat služebnictva Jan Keller