Fórum sociální politiky – 6/2019

Fórum sociální politiky 06/2019
Fórum sociální politiky – 06/2019 [592,11 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zřejmě jste si všimli červeně uvedených letopočtů „1919−2019“ na obálce tohoto čísla Fóra sociální politiky: podruhé i takto připomínáme letošní 100. výročí resortního sociálně politického výzkumu v českých zemích, jehož současným nositelem je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV)  − vydavatel tohoto časopisu. Na konci nynějšího čísla najdete zprávu ze slavnostní prosincové konference, kterou VÚPSV spolupořádal se Senátem Parlamentu ČR. Přinesla ohlédnutí do historie a zejména diskusi o současnosti a dalším směřování Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

[…]

S přáním příjemně prožitých vánočních svátků a všeho dobrého do nového roku

Petr Šafařík
šéfredaktor

Obsah časopisu

Sociální úrazové modely a české pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání Jaroslav Vostatek
Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy veřejné administrativy Pavel Horák
Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuální populace Hana Maříková, Marta Vohlídalová
Nová sociálně-ekonomická agenda Evropské komise a postavení spotřebitelů Kryštof Kruliš
Unie, která si klade vyšší cíle − kritický pohled na vybrané kapitoly Pavel Janíčko, Ilona Švihlíková
Město Most – laboratoř přešlapů v sociálním začleňování Martin Šimáček
Budoucnost zaměstnanosti v automobilovém průmyslu Jan Mertl
Měkké dovednosti (soft skills) a jejich význam pro český pracovní trh Magdalena Kotýnková
Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR Vladimír Barák
Podnikové mzdové systémy jako základ transparentního a rovného odměňování zaměstnanců Drahomíra Zajíčková
Mezinárodní vědecká konference RELIK 2019 – Reprodukce lidského kapitálu: vzájemné vazby a souvislosti Martin Holub
Konference ke 100. výročí resortního sociálně politického výzkumu v českých zemích
Novinky z činnosti VÚPSVu RILSA
Z novinek v knihovním fondu VÚPSVu RILSA