Fórum sociální politiky – 6/2010

Fórum sociální politiky 06/2010
Fórum sociální politiky – 06/2010 [1,80 MB] PDF

Vážení čtenáři,

tímto číslem se uzavírá již čtvrtý ročník vydávání našeho časopisu, který si za tu dobu našel svůj pravidelný okruh čtenářů, a nás těší, že i okruh přispěvatelů se neustále rozšiřuje. Vyprofilovaly se rovněž požadavky redakční rady na články aspirující na zařazení do recenzované části časopisu a výrazně vzrostl počet spolupracujících recenzentů, což mělo pozitivní vliv na výslednou úroveň příspěvků publikovaných v dané rubrice. V nerecenzované části se snažíme přinášet širokou paletu témat, odrážejících z různých hledisek problémy, dění i zkušenosti v sociální oblasti a příbuzných oborech, a doufáme, že jsou pro naše čtenáře přínosem. V tomto směru přivítáme spolupráci z jejich strany. Vydavatel, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., se snaží, aby časopis zůstal pro čtenáře nadále finančně dostupný, proto jeho cena zůstává i za současných nepříznivých ekonomických podmínek a přes zvyšující se náklady stále stejná.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese Markéta Horáková
Možnosti změn při stanovení rozhodného období, z něhož je počítán důchod Martin Holub
Snižování chudoby ve Strategii EU 2020 Jana Horynová
Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Pavel Bareš
Vliv mediálního obrazu profese sociálního pracovníka na její vnímání veřejností Jana Barvíková
Příspěvek na péči a jeho úloha při úhradě služeb sociální péče v domovech pro seniory Pavel Pikola
Inspirace ze Skotska pro práci s ohroženými rodinami Marcela Kašparová
Analýza přínosu programu podpory procesu osamostatňování dětí umístěných v ústavních zařízeních Andrea Blahovcová a Jana Plessingerová
Téma pečovatelské služby je vysoce aktuální Vojtěch Krebs
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku