Fórum sociální politiky – 5/2014

Fórum sociální politiky 05/2014
Fórum sociální politiky – 05/2014 [594,55 KB] PDF

Vážení čtenáři,

tímto číslem začínáme seriál „zrcadlových“ článků, v nichž budeme mapovat vývoj v některých oblastech sociální problematiky v České a Slovenské republice. Vzhledem k tomu, že do konce roku 1992 platila pro  obě země stejná právní úprava, považujeme za důležité zanalyzovat, jakým směrem se v obou republikách vývoj od té doby ubíral. Navazujeme tak na počin z roku 2008, kdy jsme porovnání situace v obou státech věnovali jedno speciálně zaměřené číslo. Tentokrát jsme se rozhodli pro seriál v několika po sobě jdoucích číslech.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice – výsledky analýzy právní úpravy a praxe na trhu práce Jaromíra Kotíková, Danica Schebelle, Helena Vychová
Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce v SR: súčasný stav a výzvy Darina Ondrušová, Daniela Kešelová
Mezigenerační finanční transfery v kontextu ČR: Čím je ovlivněna finanční pomoc plynoucí od rodičů k dospělým dětem? Barbora Hubatková
Významný milník sociálního pojištění – Zákon č. 221/1924 Sb. z. a n. Igor Tomeš
Délky života ve zdraví Jana Langhamrová
K důvodům požadovaného zvýšení rodičovského příspěvku v případě narození vícerčat Klára Vítková Rulíková
Sociologická diskuse o nerovnostech ve světě na pozadí japonského západu demografického slunce Lucie Vidovićová
Čínský sociální systém
Podpora pracovních podmínek ve zdravotnictví
Význam tvorby nových a kvalitních pracovních míst pro hospodářský vývoj
O osobnosti, díle a činnosti Marie Krakešové Pavel Kuchař
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku