Fórum sociální politiky – 03/2021

Fórum sociální politiky 03/2021
Fórum sociální politiky – 03/2021 [1,75 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se k Vám třetí letošní číslo Fóra sociální politiky. Stejně jako to předchozí koresponduje s tím, že se náš region dále navrací do postcovidové normality, byť velice křehké. Většina nynějších článků FSP tedy netematizuje dopady pandemie covidu-19. Klíčovou aktuální problematiku ovšem ani  tentokrát neopomíjíme: ekonom Jaroslav Šulc ve svém diskusně pojatém příspěvku spojuje okruhy dvou našich loňských monotematických čísel (srpnového a říjnového): sociálně politické dopady Průmyslu 4.0 a koronavirové pademie. Věříme, že na to budou chtít navázat také další autoři našeho časopisu.

[…]

S přáním inspirativního čtení a příjemně prožitého začátku léta
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Česká rodinná politika: Quo vadis? Jaroslav Vostatek
Asistent sociální péče jako alternativní instrument podpory setrvávání jedinců v jejich přirozeném sociálním prostředí Miroslav Pilát
Přístup ke zdanění a konkurenceschopnost zemí Visegrádské skupiny Lenka Farkačová
Zaměstnávání lidí 50+ Kateřina Legnerová − Marie Dohnalová
Je snaha o premiantství ve zvládnutí Průmyslu 4.0 cestou do pekel? Jaroslav Šulc
Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona Vladimír Barák
Stárnutí na venkově − podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech Anna Beránková
Dlouhodobá péče nejen v České republice Vladimír Barák
Novinky z činnosti VÚPSV RILSA