Fórum sociální politiky – 2/2018

Fórum sociální politiky 02/2018
Fórum sociální politiky – 02/2018 [1,25 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dne 23. března 2018 nás zastihla smutná zpráva, ve věku nedožitých 87 let zemřel prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. Mockrát jsem s ním spolupracovala, pro náš časopis zpracovával recenze k článkům, sám články psal, podílel se i na mimořádném čísle časopisu „10x o sociální politice“, které bylo velmi úspěšné. Připomeňme si stručně život a dílo prof. Tomeše.

[…]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Míra (ne)využití vzdělanostního potenciálu zahraničních pracovníků v Česku Ondřej Valenta, Dušan Drbohlav
Znečištění ovzduší a migrace z Ostravy Jakub Vontroba
Specifikace rozdílů v interakci managementu a zaměstnanců s přihlédnutím na genderové vztahy na pracovišti z pohledu psychologie práce Marek Merhaut, Karel Chadt
Přestupky na úseku zaměstnanosti Olga Bičáková
Pečovatelské domovy pro starší osoby v Evropě: veřejné i soukromé, neziskové i ziskové Daniel Molinuevo, Robert Anderson (EurLIFE)
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku
Z výsledků výzkumu v roce 2017 RILSA