Fórum sociální politiky – 2/2017

Fórum sociální politiky 02/2017
Fórum sociální politiky – 02/2017 [1,54 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dva měsíce uplynuly jako voda a před námi je jedno z nejkrásnějších ročních období, jaro. Venku je příjemně teplo, zimní věci jsou konečně hluboko uklizeny, ráno stačí vzít si jenom něco lehkého na sebe a jde  se. Stráně i louky jsou rozkvetlé, voní, vylétly včely, příroda přímo vyzývá, abychom si vyšlápli na procházku. A člověku je tak nějak hezky na duši, když vidí tu krásu kolem sebe. Osobně mám jaro moc ráda a  první jarní paprsky si vždycky užívám. Věřím, že i Vy se cítíte nově a svěže a budete tak moci čelit novým výzvám pracovním i osobním.

[…]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Česká rodinná politika – podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny Věra Kuchařová, Olga Nešporová
Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu Lenka Říhová
Informace VÚPSV o projektech realizovaných v roce 2017 RILSA
Sociokulturní problematika žen v managementu hotelových služeb se zaměřením na rovné příležitosti Marek Merhaut
Z mezinárodního workshopu „Sociální politika 2016 – Nové výzvy v nejisté době“ v Praze Vladimír Barák
Na konferenci „Sociální služby nejen v Evropě“ se představí i zástupci Turecka a Indie Veronika Hotová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku
Z výsledků výzkumu v roce 2016 RILSA