Fórum sociální politiky – 2/2015

Fórum sociální politiky 02/2015
Fórum sociální politiky – 02/2015 [653,41 KB] PDF

Vážení čtenáři,

ekonomická situace se v prvním čtvrtletí vyvíjela příznivě, počty nezaměstnaných i míra nezaměstnanosti klesly, přibyla volná pracovní místa a inflace byla velmi nízká. Zaměstnavatelé deklarují, že se chystají  přijímat nové pracovníky, takže vyhlídky na trhu práce se zlepšují.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU Martin Holub, Milan Šlapák
Dekáda poistenia v starobe na Slovensku ako členskej krajine Európskej únie Rastislav Bednárik
Děti, penze a pojistné Jaroslav Vostatek
Z výsledků výzkumu v roce 2014 RILSA
Odklon od třípilířového důchodového systému ve střední Evropě Marek Loužek
Problematika důchodové reformy: fakta, souvislosti Antonín Janýška
Konsenzuální konference o bezdomovectví v ČR: příprava, průběh a výstupy Ilja Hradecký, Tomáš Sirovátka
Organizační kultura – významný faktor prosperity organizací zdravotní a sociální sféry Jan Molek
Řízení pracovní kariéry v nestabilní době
Konference „Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života: výzva současnosti“ Jana Barvíková
Nová mezinárodní publikace o bezdomovectví Kristýna Peychlová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku