Fórum sociální politiky – 1/2020

Fórum sociální politiky 01/2020
Fórum sociální politiky – 01/2020 [916,57 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jedním z nejdůležitějších a nejvíce diskutovaných témat české sociální politiky je důchodový systém a jeho změny. Jak jistě víte, 10. ledna ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová po desátém jednání Komise pro spravedlivé důchody představila spolu s předsedkyní této komise Danuší Nerudovou základní principy důchodové reformy a její možné varianty. Věříme, že náš časopis bude fórem odborných příspěvků a diskusí také o těchto tématech. Ostatně věnujeme se jim již v tomto čísle, a to ve třech článcích.

[…]

S přáním inspirativního čtení

Petr Šafařík
šéfredaktor

Obsah časopisu

Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu Jaroslav Vostatek
Mikroekonomický dopad zrušené důchodové reformy v ČR z pohledu roku 2019 Jiří Vopátek
Analýza vývoje legislativního rámce podpory návratu lidí bez domova do bydlení Martin Potůček, Radovan Svoboda
Rozdiely vo vnímaní dôsledkov vstupu Slovenska do Európskej únie na zamestnanosť medzi odborníkmi a laickou verejnosťou Daniela Ivanová
Bude na důchodovou reformu dost sil a konsensu? Jaroslav Šulc
Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2020 Olga Bičáková
Z novinek v knihovním fondu VÚPSVu RILSA
Sebezaměstnání jako prekarizovaná práce Martin Spurný
Nepodmíněný základní příjem: Řešení pro 21. století? Jan Májíček
Z nových publikací Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. RILSA