Výzkumná pracovnice RILSA pro ČRo o dopadech rodičovských konfliktů na děti – k tématu dnešní pražské konference

Výzkumná pracovnice RILSA pro ČRo o dopadech rodičovských konfliktů na děti – k tématu dnešní pražské konference

27. 05. 2024

Český rozhlas Plus přinesl v pátek 24. května ve svém nejposlouchanějším vysílacím čase obsáhlý rozhovor s Janou Paloncyovou, vedoucí výzkumného oddělení rodinné politiky RILSA. Tématem byly výsledky unikátního projektu „Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče“. Zjištění tohoto projektu budou představena na dnešní celodenní konferenci.

Socioložka Jana Paloncyová na úvod upozornila, že každoročně v ČR přichází o úplnou rodinu rozvodem svých rodičů přes 20 000 dětí. Další děti se do téže situace dostávají rozchodem nesezdaných rodičovských párů.

Za velký problém J. Paloncyová označila i to, že zhruba dvě třetiny rodičů měly spolu krátce po rozchodu větší či menší konflikt ohledně úpravy péče o děti, přičemž tyto spory často přetrvávají dlouhou dobu. Výzkum RILSA zjistil také to, že mnozí rodiče neumějí využívat služby, které by dospělým i dětem s uvedenými obtížemi pomohly.

Nejlepší poměry ve spolupráci někdejších partnerů jsou tam, kde je mezi nimi péče o děti rozdělena rovnoměrně. Za pozitivní Jana Paloncyová označila také zjištění, že značná část bývalých partnerů se dokáže kooperativně domlouvat na dílčích změnách péče o děti v případě onemocnění atp.

Redaktora Českého rozhlasu zajímalo i to, co odbornice z RILSA soudí o chystaných změnách v rodinném právu, jako je zrušení pojmů výlučná a střídavá péče. Jana Paloncyová tyto změny rozhodně přivítala a s odkazem na další projekty RILSA připomněla, že navzdory vysoké rozvodovosti v České republice nemalá část veřejnosti zmíněné právní pojmy vnímá zkresleně, navíc s některými mýty a tabu, což zbytečně rozdmýchává neshody.

Za pozitivní vývoj označila Jana Paloncyová to, že se u řady okresních soudů postupně prosazuje uplatňování Cochemské praxe jako prostředek toho, jak konflikty racionalizovat a dovést bývalé partnery k většímu zohledňování zájmů dětí.

Rozhovor s Janou Paloncyovou je k poslechu zde (od času 7:34).

Více zjištění RILSA k rozchodům rodičů se můžete dozvědět na dnešní konferenci Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (v pondělí 27. května).