Workshop z projektu „Posílení kapacity odborových svazů v ČR“ a připomínka jeho úterní konference (30. 4.)

Workshop z projektu „Posílení kapacity odborových svazů v ČR“ a připomínka jeho úterní konference (30. 4.)

29. 04. 2024

Dne 30. 4. 2023 se uskutečnil workshop v rámci projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) „Posílení kapacity odborových svazů v České republice“. Vedle výzkumníků z RILSA se akce zúčastnilo – osobní přítomností nebo online – 11 zástupců odborových svazů a pracovníci MPSV.

Účastníci workshopu byli seznámeni s výsledky výběrového šetření mezi ekonomicky aktivní populací ČR, které bylo zaměřeno na odborovou organizovanost. Cílem setkání bylo získat zpětnou vazbu od představitelů odborů k závěrům uvedeného výzkumu. Projekt byl podpořen z Norských fondů, konkrétně z programu Sociální dialog – důstojná práce.

V úterý 30. dubna výzkumníci z RILSA představí svá zjištění širší veřejnosti na závěrečné konferenci daného projektu. Mimo jiné mezi ně patří to, že odbory se v ČR stabilně těší důvěře cca dvou pětin obyvatel a zhruba 11 % zaměstnanců uvažuje o vstupu do odborů. Zazní také to, že i sebezaměstnaní mají poměrně silný potenciál odborově se organizovat.

Termín konání konference: v úterý 30. dubna 2024 od 13 hod.

Místo: Rosmarin Business centrum (Dělnická 213/12, Praha 7), konfer. místnost v 1. patře