Výzkumná pracovnice z RILSA pro podcast Vysílač a Radio 1 o rodině

Výzkumná pracovnice z RILSA pro podcast Vysílač a Radio 1 o rodině

08. 04. 2024

Radio 1 nedávno odvysílalo nový díl podcastu Vysílač věnovaný tématu rodiny. V pořadu s názvem „Sociální děloha, základna i vědomá volba. Co je to rodina?“ odpovídala socioložka Olga Nešporová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) a psycholožka a krizová interventka Rút Jungwirthová.

Podcast se věnoval mimo jiné podobám současných rodin, předávání mezigeneračních vzorců chování, důsledkům rozvodu a transformacím do nových rodin.

Olga Nešporová poukázala například na vliv kulturní a historické zkušenosti, ze které vycházíme. Připomněla, že klasická rodina – muž, žena a dvě děti – je stále prioritní volbou nebo i ideálem pro velkou část české populace. Uvedla rovněž, že komparativní studie rodičovství v různých státech Evropy potvrdila, že představy nastávajících rodičů o tom, jak budou jako rodiče fungovat, jsou velmi silně ovlivněny sociální politikou daného státu. Tedy například tím, jak dlouho trvá mateřská/rodičovská dovolená. Od toho se pak odvíjí, co občané toho či onoho státu vnímají jako „přirozené“, kupříkladu ohledně toho, jak dlouho má matka pečovat o dítě.

Dalším tématem podcastu byla tzv. krize otcovství, kdy otcové v rodinách nejsou buď z důvodu vysoké rozvodovosti, nebo protože pracují vně rodiny, v domácnosti se vyskytují sporadicky a neřeší běžné rodinné záležitosti. V tom je velká změna: hovoří se o proměně maskulinity či mužských rolí. Zároveň se u části mužů stává role otce empatičtější: více se podílejí na přímé péči o dítě, nejen na ekonomickém zajištění rodiny. Případně po rozchodu s matkou častěji zůstávají více v kontaktu s dětmi prostřednictvím sdílené péče.

Linky na tematicky související projekt RILSA a vybrané publikace Olgy Nešporové:

Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů

New Parents in Europe: Work-Care Practices, Gender Norms and Family Policies

Working Fathers and Childcare in the Czech Republic

Podcast Sociální děloha, základna i vědomá volba. Co je to rodina? je dostupný zde:

Web

Spotify

Apple Podcasts