Pozvánka na čtvrteční seminář ke Zprávě o rodině 2023 (4. dubna 2024)

Pozvánka na čtvrteční seminář ke Zprávě o rodině 2023 (4. dubna 2024)

02. 04. 2024

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) zve odborníky i širší veřejnost na prezentaci a diskusi k nedávno zveřejněné Zprávě o rodině 2023. Tato studie zpracovala období od roku 2020 a ukazuje mimo jiné to, že dopady ekonomické krize provázené růstem cen citelně zasáhly především nízkopříjmové domácnosti, které musely přijmout řadu úsporných opatření, nezřídka i takových, která se dotkla dětí.

Zprávy o rodině zpracovává RILSA v tříletých cyklech již od roku 2017. V souladu se Strategií rodinné politiky 2024–2030 budou tyto intervaly dvouleté. Zprávy o rodině jsou významným podkladem pro koncepční a strategickou činnost Ministerstva práce a sociálních věcí, samospráv a neziskových organizací. Se studiemi hojně pracují také odborné společnosti, akademická obec a novináři.

Veřejný seminář, na kterém vystoupí autorky Zpráv o rodině z výzkumného oddělení rodinné politiky z RILSA, představí hlavní zjištění nejnovější Zprávy a budou o nich diskutovat s publikem.

Termín a místo konání semináře: 4. dubna 2024 od 14:30 do 17:00, Rosmarin Business centrum (Dělnická 213/12, Praha 7), konferenční místnost v 1. patře.

Registrační formulář veřejného semináře.

Dále zde nabízíme:

plné znění Zprávy o rodině 2023,

tiskovou zprávu RILSA k vydání Zprávy o rodině 2023 a chystanému semináři,

pozvánku na seminář RILSA Zpráva o rodině 2023 (předem děkujeme za případné šíření)