Nová publikace ekonomů z RILSA k majetkovým nerovnostem v ČR

Nová publikace ekonomů z RILSA k majetkovým nerovnostem v ČR

02. 04. 2024

Britský vědecký časopis ,,Analyses of Social Issues and Public Policy vydávaný The Society for the Psychological Study of Social Issues (zal. 1936 v USA) publikoval studii Robina Maialeh a Filipa Červenky. V minulém roce prošlo recenzním řízením tohoto prestižního časopisu pouze 11 % zaslaných příspěvků z celého světa.

Autoři ve svém příspěvku The unheard echoes of equality: perceptions of wealth inequality in the Czech Republic vycházejí z poznatků psychologů a expertů na behaviorální ekonomii Michaela I. NortonaDana Arielyho, kteří své výzkumy k vnímání majetkových nerovností publikovali mj. v témže vědeckém časopise.

Článek autorů z RILSA empiricky demonstruje, že Češi a Češky mají tendenci významně podceňovat rozsah majetkových nerovností, přičemž paralelně vyjadřují silnou preferenci pro výrazně egalitárnější distribuci majetku. Tyto tendence se objevují napříč sociodemografickými a ekonomickými skupinami; nic na tom nemění ani odlišné politické preference jednotlivců. Výsledky výzkumu mohou sloužit jako základní podklad pro budoucí opatření veřejné politiky, zejména v oblasti daní.

Tento výzkum vznikl v rámci autonomní výzkumné činnosti RILSA.

Autorům gratulujeme k významnému přínosu na poli sociální psychologie a těšíme se na navazující výzkumné aktivity socioekonomických nerovností v ČR!

Pro ty, kteří by se chtěli s danou problematikou rámcově seznámit v českém jazyce, zde uvádíme tiskovou zprávu shrnující závěry semináře RILSA Česká společnost a ekonomické nerovnosti z 6. 12. 2023.

Rovněž dáváme k dispozici plnou verzi ppt prezentace, kterou výzkumníci představili na uvedeném semináři (v českém jazyce).