Ředitel RILSA pro týdeník Euro o situaci odborů v České republice a ve světě

Ředitel RILSA pro týdeník Euro o situaci odborů v České republice a ve světě

18. 03. 2024

Hlavním tématem dnešního vydání týdeníku Euro je dění v Českomoravské konfederaci odborových svazů a celková situace odborů v ČR a v mezinárodním srovnání. Ředitel RILSA Robin Maialeh byl respondentem části, v níž Euro vychází z expertních poznatků o vývoji odborového hnutí v České republice i ve světě.

Robin Maialeh, ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, je v 11. čísle týdeníku Euro citován následovně: „Podíl odborově organizovaných zaměstnanců v Česku poklesl mezi rokem 2000 a rokem 2018, za který jsou poslední dostupná data, a to z 27,2 na 11,4 procenta. Pokles členské základny odborů zaznamenávají i sociologické výzkumy“.

Hlavní článek dnešního Eura využívá datové soubory z projektu RILSA Posílení kapacity odborových svazů v České republice. Rovněž statistiky OECD, které článek přináší k podílu zaměstnanců organizovaných v odborech mezi lety 2000 a 2018 a ohledně mezinárodního srovnání členství v odborech, byly Euru poskytnuty ředitelem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.