Pozvánka na přednášku ředitele RILSA o ekonomické nerovnosti

Pozvánka na přednášku ředitele RILSA o ekonomické nerovnosti

21. 03. 2024

Ředitel RILSA Robin Maialeh vystoupí v úterý 26. března na Univerzitě Palackého v Olomouci s přednáškou „Česká společnost a ekonomické nerovnosti“. Přednáška se uskuteční na pozvání Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty UP.

Na přednášku ředitele Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí naváže debata, v níž kromě ekonoma Robina Maialeh vystoupí sociolog Ondřej Lánský (Filosofický ústav AV ČR a Pedagogická fakulta UK) a politoložka Kateřina Smejkalová (Friedrich-Ebert-Stiftung). Diskusi bude moderovat politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci.

Robin Maialeh bude vycházet mimo jiné ze svých knih vydaných v prestižních zahraničních nakladatelstvích (Critical Theory and Economics: Philosophical Notes on Contemporary Inequality /Routledge, 2023/; Dynamic Models and Inequality: The Role of the Market Mechanism in Economic Distribution /Springer Nature, 2020/) a z právě dokončovaných studií, které představil na nedávném pražském semináři Česká společnost a ekonomické nerovnosti (pod uvedeným linkem najdete i plnou verzi prezentace použité na uvedeném semináři).

Ohledně své knihy Critical Theory and Economics: Philosophical Notes on Contemporary Inequality Robin Maialeh v jednom z rozhovorů uvedl: „Myslím, že ji mohou ocenit filozofové, kteří chtějí pochopit fundamentální zákonitosti tržní alokace, ale zároveň i ekonomové, kteří by chtěli mentálně opustit hranice, které si sami uměle vytyčili, ať se to týká samotného zkoumaného obsahu, nebo i používaných metod. A protože se kniha věnuje nerovnostem v širším smyslu, najdou si tam své společenští a humanitní vědci napříč obory.“

Termín přednášky Robina Maialeh na UP Olomouc: úterý 26. března 2024, 17:00–19:00

Místo konání: Křížkovského 12, KPES, učebna Václava Havla (2.03)