Závěry semináře RILSA o ekonomických nerovnostech

Závěry semináře RILSA o ekonomických nerovnostech

12. 12. 2023

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., (RILSA) uspořádal 6. prosince 2023 seminář „Česká společnost a ekonomické nerovnosti“. Sál v pražském Kampusu Hybernská byl zaplněn, akce se zúčastnila řada význačných osobností.

Na úvod semináře představili výzkumníci z RILSA Robin MaialehFilip Červenka zjištění svých dvou unikátních studií o ekonomických nerovnostech a o vnímání těchto nerovností českou populací. Na semináři poté následovala živá, do hloubky jdoucí diskuse.

Vybíráme z hlavních závěrů prezentovaného výzkumu:

– Češi výrazně podhodnocují skutečnou úroveň ekonomických nerovností a zároveň si přejí mnohem rovnější rozdělení bohatství.

O ČR nelze hovořit jako o rovnostářské zemi.

– Rovnostářské tendence se projevují bez výrazných rozdílů napříč sociodemografickými a ekonomickými charakteristikami, včetně politických preferencí jednotlivců.

– S pomocí dotazníkového experimentu jsme prokázali, že větší vnímání nerovnosti vede k silnějším požadavkům na vyrovnání příjmů a současně snižuje důvěru vůči vládnoucím elitám v zemi.

 – Za účelem zvýšení redistribučního efektu by se měl daňový systém více orientovat na zdanění majetku a příjmů z kapitálu.

Podstatnou úlohu sehrávají instituce a veřejný sektor, protože mohou eliminovat negativní dopady nerovností.