Nový policy brief z RILSA: o strategii zaměstnavatelů v období pandemie

Nový policy brief z RILSA: o strategii zaměstnavatelů v období pandemie

12. 03. 2024

Svými policy briefs nabízí Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

Nový policy brief z RILSA je jedním z výstupů dvouletého projektu Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané.

Policy brief sociologa Jiřího Vyhlídala se zabývá poptávkovou stranou trhu práce, které je v České republice zatím věnována jen malá pozornost, takže existuje poměrně málo informací o strategiích a způsobech rozhodování zaměstnavatelů. Týká se to hlavně jejich přístupu k uchazečům o zaměstnání, kteří procházejí evidencí Úřadu práce a případně absolvovali některý z programů aktivní politiky zaměstnanosti.

Ze zjištění nového policy briefu vybíráme:

  • Adresáty veřejných politik na trhu práce ve formě aktivizačních opatření by se měli vedle nezaměstnaných stát také zaměstnavatelé. Jejich postoje a očekávání do značné míry ovlivňují rozsah poptávky po pracovní síle, zvláště pak ve vztahu k účastníkům programů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).
  • Jedním ze zásadních aplikačních doporučení daného výzkumu je nezbytnost precizního cílení jednotlivých programů APZ na ty skupiny nezaměstnaných, u nichž lze dosáhnout nejlepšího efektu.
  • Příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti nemusí být nutně nedostatečná výkonnost uchazeče či nedostatečná kvalifikace. Mohou existovat jiné objektivní důvody dlouhodobé nezaměstnanosti, například dlouhodobá péče o závislého člena rodiny nebo zdravotní stav.
  • Z výsledků výzkumu vyplývá i to, že pro zaměstnavatele má při přijímání nových zaměstnanců větší váhu jejich budoucí loajalita a schopnost „být týmovým hráčem“ než jejich pracovní motivace nebo samotný pracovní výkon.

Nový policy brief je dostupný zde.

Plné znění odborné monografie, z níž policy brief čerpá: Strategie zaměstnavatelů v období pandemie