1. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky

1. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky

19. 03. 2024

I nové číslo časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (RILSA), přináší erudované články k důležitým aktuálním tématům sociální politiky.

Z obsahu 1. čísla:

Recenzované články                                                               

Česká důchodová reforma: předpoklady úspěchu                                                 

Martin Potůček

Czech Pension Reform: quo vadis?                                                                           

Jaroslav Vostatek

Náhradní výživné jako nedostupná dávka? (Emoční) bariéry jejího čerpání z perspektivy  mladých dospělých-závislých dětí                                                     

Eva M. Hejzlarová – Monika Churá

Poznatky z výzkumu

Jak vytvořit rovný a spravedlivý systém odměňování                                        

Drahomíra Zajíčková

Diskuse

Nejistý osud Zelené dohody pro Evropu před volbami do Evropského parlamentu    

Klára Votavová

Knihy, které nezestárly

Jan Keller připomíná knihu sociologa Daniela Bella Příchod postindustriální společnosti 

Recenze

Vávra, Martin – Čížek, Tomáš (eds.): Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa (Praha: Karolinum a Sociologický ústav AV ČR, 2023)                            

Zdeněk R. Nešpor

Buriánek, Jiří – Podaná, Zuzana (eds.): Násilí tváří v tvář – zkoumání kalamitních podob partnerských vztahů (Praha: Karolinum, 2023)

Petr Fučík

Buchtík, Martin a kol.: Jedna společnost – různé světy: Poznatky kvalitativní studie o fragmentarizaci české společnosti (Praha: Friedrich-Ebert-Stiftung a Masarykova demokratická akademie, 2021)

Jan Mertl

Celé 1. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky je k dispozici zde.