Konference „Sociální práce jako profese budoucnosti“ s přispěním výzkumnic z RILSA

Konference „Sociální práce jako profese budoucnosti“ s přispěním výzkumnic z RILSA

27. 03. 2024

Již tradičně se Olga Hubíková a Jana Havlíková, socioložky z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA), aktivně zúčastnily konference MPSV pořádané každoročně u příležitosti Světového dne sociální práce.

Konference se letos konala 19. března v prostorách Kláštera dominikánů Praha v Jilské ulici a věnovala se problematice uvedené ve svém názvu: Sociální práce jako profese budoucnosti. Ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou byly při té příležitosti uděleny vybraným sociálním pracovníkům ceny Gratias.

Olga HubíkováJana HavlíkováRILSA na konferenci přednesly příspěvek Situace sociální práce na obecních úřadech: nesouměřitelnost požadavků a podmínek jejího výkonu. Tomuto tématu se výzkumnice věnovaly mj. v odborné monografii Sociální práce na obecních úřadech. Zájemcům o stručné seznámení se s danou problematikou velice doporučujeme 3. letošní policy brief z RILSA 10 let trápení se Standardizovaným záznamem sociálního pracovníka.

Audiovizuální záznam konference Sociální práce jako profese budoucnosti (prezentace socioložek z RILSA je zde k dispozici v čase od 02:04:30 do 02:24:00).

Program konference je dostupný zde.