První výsledky projektu „Současná česká rodina a podpora jejích funkcí“

První výsledky projektu „Současná česká rodina a podpora jejích funkcí“

28. 02. 2024

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) srdečně zve na prezentaci prvních výsledků svého projektu „Současná česká rodina a podpora jejích funkcí“. Akce nabídne i prostor pro diskusi.

Výzkumné pracovnice z RILSA představíhlavní závěry a doporučení z prvního roku zmíněného projektu. Zhodnotí dostupnost demografických dat, dat z oblasti služeb péče o děti předškolního věku, trhu práce a socioekonomické situace rodin. Výzkumnice přednesou rovněž návrhy na zlepšení ve sběru a využití těchto dat.

Termín konání: 7. března 2024 od 10 do 12 hod.

Místo konání: MPSV (Na Poříčním právu 1, Praha 2) v zasedací míst. v přízemí (tzv. Klub)

Forma: hybridní

Registrace účasti: https://1url.cz/PuXlo

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu Současná česká rodina a podpora jejích funkcí řešeného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., v letech 2023–2027.