4. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky

4. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky

29. 12. 2023

Také prosincové číslo časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (RILSA), přináší erudované články k důležitým aktuálním tématům sociální politiky.

Z obsahu 4. čísla:

Recenzované články                                                            

Retrospektivní komparativní analýza dopadu zrušené superhrubé mzdy do veřejných rozpočtů

Jiří Vopátek

Kritéria hodnocení závislosti pro přiznání příspěvku na péči v České republice a Německu

Lucie Kamrádová

Poznatky z výzkumu

Analýza vztahu minimální mzdy a některých makroekonomických ukazatelů v ČR

Pavel Janíčko

Diskuse

Aktuální otázky postavení zaměstnanců v individuálních pracovněprávních sporech

Petr Frischmann

Knihy, které nezestárly

Jan Keller připomíná knihu sociologa Wolfganga Streecka Gekaufte Zeit (Koupený čas)

Informační servis

Vytvoření komplexního monitorovacího a evaluačního rámce pro předškolní vzdělávání a péči v České republice

Alexandra Lacinová – Kamila Hejnák Vlčková

Zpráva o konferenci RELIK 2023

Tereza Frömmelová

Zpráva o konferenci Sociální politika 2023

Vladimír Barák

Recenze

Uhlová, Saša: Hrdinové kapitalistické práce v Evropě (Praha: Alarm, 2023)

Kateřina Nedbálková

Ryšavý, Dan – Fiedor, David (eds.): Fakta a trendy v současné české společnosti (Praha: Karolinum, 2023)Jan Mertl

Celé 4. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky je k dispozici zde.