Reach Out to the „Left-Behind“ – Improving Guidance for Working Persons from the Underprivileged Milieu

Číslo projektu:
914822
Řešitel RILSA:
Ing. Jana Váňová
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková
Řešitel:
ÖSB Social Innovation gemeinnützige GmbH (www.oesb-socialinnovation.at); partnery jsou bbb Büro für berufliche Bildingsplanung Klein & Partner GbR (www.bbb-dortmund.de); Andragogški center Slovenije (www.acs.si)
Spoluřešitel:
AIVD
Poskytovatel:
EK
Příjemce:
ÖSB Social Innovation gemeinnützige GmbH (www.oesb-sb.at)
Spolupříjemce:
Büro für berufliche Bildingsplanung Klein & Partner GbR (www.bbb-dortmund.de); Andragogški center Slovenije (www.acs.si); Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (rilsa.cz)
Trvání od:
2022
Trvání do:
2024
Popis:

V březnu 2022 byla zahájena realizace mezinárodního projektu, který byl pod názvem „Reach Out to the ,Left-Behind – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu“ (zkráceně ReachOut) předložen ke schválení rakouské Národní agentuře programu Erasmus+.

Cílem projektu je zaměřit se na možnosti zvyšování dovedností a kvalifikace ve vztahu k následujícím cílovým skupinám:

1. poradci v oblasti dalšího vzdělávání – projekt ReachOut se zaměřuje na zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti poradenství ve vzdělávání. Záměrem projektu je oslovení poradenských pracovníků, popřípadě jejich zastřešujících organizací, a to těch, kteří pracují s osobami ze znevýhodněného prostředí, aktivity přispějí k přenosu znalostí a k reflexi opatření zaměřených na pracující osoby ze znevýhodněného prostředí a také k navržení praktických přístupů při poskytování poradenství. Projekt ReachOut se zaměří na dovednosti a kompetence poradenských pracovníků v oblasti vzdělávání, kariéry a zaměstnání a bude rovněž cílen na poskytovatele dalšího vzdělávání poradenských pracovníků. Pracovníkům v oblasti poradenství a jejich organizacím bude umožněno reflektovat své praktické zkušenosti z oblasti poradenství a definovat inovativní přístupy v nabídce vzdělávání včetně návrhů vzdělávacích programů.

2. tvůrci politik – aktéři na regionální, národní a evropské úrovni. Jedná se například o zúčastněné strany odpovědné za poradenství v oblasti vzdělávání a aktéry v oblasti tvorby strategických programů a jejich financování. Pro potřeby této cílové skupiny projekt představí klíčová zjištění ve formě Policy Paperu „Habitus Sensitive Guidance – recommendations for policy makers“, který bude publikován v angličtině, češtině, slovinštině a němčině a bude šířen prostřednictvím webových stránek projektu a webových stránek partnerů projektu. Výsledky budou prezentovány na čtyřech národních seminářích.

3. zaměstnaní pocházející ze znevýhodněného prostředí – jedná se o nepřímou cílovou skupinou projektu ReachOut. Jde o osoby v produktivním věku, kteří sice pracují, ale vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je charakterizován jako nestabilní (jedná se například o nejistou, málo placenou, nelegální či pololegální formu práce). Tyto osoby mají zpravidla omezený přístup k formálnímu vzdělávání a k poradenství. V mnoha případech se jedná o migranty. Prostřednictvím aktivit, které směřují na dvě výše zmíněné cílové skupiny, dojde k rozšíření znalostí pracovníků v oblasti poradenství i směrem k marginalizovaným pracovníkům na trhu práce. Projekt této cílové skupině pomůže pochopit rozdíl mezi prekérní formou práce a stabilnější a jistější formou práce.

Projekt je realizován v konsorciu několika společností. Vedoucím projektu je ÖSB Social Innovation gemeinnützige GmbH (www.oesb-sb.at); partnery jsou bbb Büro für berufliche Bildingsplanung Klein & Partner GbR (www.bbb-dortmund.de/); Andragogški center Slovenije (www.acs.si) a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (www.rilsa.cz).

Na české straně bude RILSA expertně spolupracovat s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD, www.aivd.cz).

Aktivity projektu budou realizovány v průběhu 24 měsíců.
 

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však výhradně názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést odpovědnost.
 
 


 

Web projektuhttps://www.oesb-socialinnovation.at/research-guidance/#reach-out

  
Výstupy
 

One pager

Country Report za Českou republiku: Habitus Sensitive Guidance for Underprivileged Milieu (in the Czech Republic).

Country Report Germany: Habitus Sensitive Guidance for Underprivileged Milieu. (pouze v AJ)

Country Report Austria: Habitus Sensitive Guidance for Underprivileged Milieu. (pouze v AJ)

Country Report Slovenia: Habitus Sensitive Guidance for Underprivileged Milieu.

Self-study manuál: Zkušenosti a příklady z práce se znevýhodněnými skupinami.

Policy Paper: Habitus Sensitive Guidance – doporučení pro tvůrce politik