Vyšlo 3. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky

Vyšlo 3. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky

22. 09. 2023

Také zářijové číslo časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (RILSA), přináší erudované články k důležitým aktuálním tématům sociální politiky.

Z obsahu 3. čísla:

Recenzované články

Proměny romské populace ve Sčítáních lidu, domů a bytů mezi lety 2001, 2011 a 2021

Tomáš Katrňák – Ivana Šimíková – Laura Fónadová

Citizens‘ Allowance Reform in Germany – an Opportunity for Women or a Threat to Public Finances

Katrin Steyer

Stravování seniorů v institucionální péči

Martina Němcová – Marcela Petrová Kafková

Knihy, které nezestárly

Jan Keller připomíná knihu „Boj o místa“

Informační servis

Design společenské transformace

Jiří Silný

Recenze

Recenze knihy „Sociální politika“

Miroslav Beblavý

Recenze publikace „Tichá dřina“

Jan Mertl

Celé 3. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky je k dispozici zde.