Nová studie z RILSA: Rodiny s dětmi v letech 2018–2022

Nová studie z RILSA: Rodiny s dětmi v letech 2018–2022

18. 07. 2023

Nová studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) popisuje a analyzuje různé oblasti životů vybraných typů rodin s dětmi, jejich finanční a materiální situaci a využívání odborných služeb. Výzkum zahrnuje i dopady pandemie covidu-19 a uprchlické krize způsobené válkou na Ukrajině.

Monografie Rodiny s dětmi v letech 2018–2022 je jedním z hlavních výstupů pětiletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů, který přinesl i největší empirické výzkumy rodin s nezaopatřenými dětmi realizované v České republice v posledním desetiletí.

Ve své první části studie popisuje a porovnává život rodin úplných, rekonstituovaných, rodin se třemi a více dětmi, rodin sólo rodičů a částečně i osob bez dětí. Druhá část se věnuje úplným a neúplným rodinám v době, kdy byla celá společnost výrazně zasažena pandemií covidu-19. Využívá přitom i další data z období pandemie, kdy výzkumný tým RILSA sledoval neúplné rodiny v projektu Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče (realizován s finanční podporou TAČR).

Pandemie některé problémy sólo rodičů, jako je např. jejich příjmová situace či slaďování práce a rodiny, ještě více prohloubila. Úplné i neúplné rodiny se během ní potýkaly – v daleko větší míře než předtím – se sociální izolací a psychickou zátěží. Přesto rodiny i v tomto krizovém období využívaly odbornou pomoc jen minimálně.

Výsledky studie ukazují, že nastupující ekonomická a finanční krize negativně dopadá nejen na rodiny samoživitelů, ale její důsledky začínají pociťovat už i mnohé úplné rodiny s dětmi. Autorky navrhují řadu opatření k podpoře rodin s dětmi: mimo jiné usnadnit flexibilitu práce (časovou i místní, především v podobě práce z domova); podporovat zaměstnavatele v poskytování částečných úvazků zejména rodičům menších dětí. Dále výzkumnice doporučují snížit přetrvávající gender pay gap; zvýšit dostupnost sociálních bytů; eliminovat propad do nebytového bydlení; pomáhat samoživitelům v oblasti nájemního bydlení a zjednodušit a urychlit výplatu mimořádné okamžité pomoci rodinám na překlenutí momentální tíživé situace.

Plné znění studie Rodiny s dětmi v letech 2018–2022