Vyšlo 2. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky

Vyšlo 2. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky

28. 06. 2023

Také červnové číslo časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (RILSA), přináší erudované články k důležitým aktuálním tématům sociální politiky.

Z obsahu 2. čísla:

Recenzované články                                                                        

Redistribuční efekt zdravotního pojištění

Daniel Kolek – Alena Maaytová

Přenos výzkumu do praxe: tvorba a implementace metodiky měření kvality paliativní a hospicové péče v ČR

Lucie Žáčková – Martin Loučka

Penzijní a stavební spoření

Jaroslav Vostatek

Činnosti a kompetence sociálních pracovníků v adiktologických službách

Miroslav Barták – Dita Štyvarová a kol.

Diskuse

Profesní zkušenost sociálního pracovníka s digitálním vyloučením

Filip Kruncl

Knihy, které nezestárly

Jan Keller připomíná knihu „De la justification, les économies de la grandeur“

Dvojí ohlédnutí za Alainem Turainem

Informační servis čtenářům

Dary jako jeden zdroj příjmů nestátních neziskových organizací

Marie Dohnalová – Klára Šplíchalová

Zpráva z XXII. mezinárodní konference o rodinné politice

Olga Nešporová

Recenze

Recenze knihy „Stát v rozkladu“

Jan Mertl

Recenze publikace „Lidská práva starších lidí“

Vladimír Barák

Celé 2. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky je k dispozici zde.