Ředitel RILSA Robin Maialeh na pařížské konferenci EUROFRAME

Ředitel RILSA Robin Maialeh na pařížské konferenci EUROFRAME

13. 06. 2023

EUROFRAME (European Forecasting Research Association for the Macro-Economy) pořádala v minulém týdnu konferenci s názvem „The Return of Inflation: Challenges for European Economies“. Jediným účastníkem z České republiky byl ekonom Robin Maialeh, ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

EUROFRAME svou letošní konferenci připravila ve spolupráci s Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) při Sciences Po v Paříži. Účastníci hledali odpovědi zejména na otázky, zda je současná vysoká inflace dočasným jevem, nebo představuje změnu paradigmatu. Zabývali se také tím, jaké hospodářské politiky by měly být použity k řešení inflace a omezení jejích sociálních důsledků.

Zazněly zde příspěvky předních ekonomů ze Stanfordu, Sorbonny, Sciences Po, Bank of England, Institute for Employment Research (IAB), Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), National Institute of Economic and Social Research (NIESR) a dalších.

Robin MaialehRILSA prezentoval příspěvek (policy report) napsaný společně s Davitem Aduntsem (IAB) a Filipem Mandysem (RILSA, EIF) s názvem Inflation and its Impact on Different Social Groups: The case of the Czech Republic.