Výzkumné pracovnice RILSA na Evropské konferenci sociální práce 2023

Výzkumné pracovnice RILSA na Evropské konferenci sociální práce 2023

25. 05. 2023

Konference uspořádaná jednou z největších a nejvýznamnějších mezinárodních organizací sdružujících  sociální pracovníky  –  International  Federation  of  Social  Workers  (IFSW)  –  se konala v pražském  Kongresovém centru ve dnech 21. – 24.  5. 2023 s mottem „Against all odds, a social Europe is  possible  –  Where no one is left behind!“.

Konference se aktivně zúčastnily dvě socioložky z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA).  Olga Hubíková přednesla příspěvek The lacks of key pillars of czech social work (Chybějící  opory české sociální práce) a Jana Havlíková pronesla příspěvek Quality assessment in social work  –  if  so, how? An example of the formulation of standardized quality criteria for the Czech environment  (Hodnocení kvality v sociální práci  –  pokud  ano,  tak  jak?  Příklad formulace jednotných kritérií kvality pro české prostředí). 

Po obou vystoupeních výzkumných pracovnic RILSA následovala inspirativní debata.

Uvedené konferenční příspěvky vzešly z projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Kvalita  výkonu sociální práce v České republice. Více k tomuto projektu včetně plných verzí jeho publikačních  výstupů najdete zde.