RILSA publikuje v předním odborném časopise European Journal of Social Work

RILSA publikuje v předním odborném časopise European Journal of Social Work

12. 05. 2023

Významné mezinárodní nakladatelství Taylor & Francis vydalo v jednom ze svých odborných časopisů článek „Breaking the deadlock: defining the quality of social work in the Czech Republic through social work research“ od Olgy Hubíkové a Jany Havlíkové z RILSA.

Příspěvek pojednává o kritériích a indikátorech platných pro všechny oblasti sociální práce v ČR, na základě kterých by bylo možné hodnotit kvalitu výkonu sociální práce.

Článek je jedním z výstupů projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) Kvalita výkonu sociální práce v ČR – vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace. Projekt v letech 2020 –2022 řešilo brněnské pracoviště RILSA.

Online vydání článku Breaking the deadlock: defining the quality of social work in the Czech Republic through social work research.

Webová stránka projektu Kvalita výkonu sociální práce v ČR – vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace (včetně publikačních výstupů projektu).