Pokračuje aktivní účast RILSA v mezinárodním projektu Reach Out to the „Left-Behind“

Pokračuje aktivní účast RILSA v mezinárodním projektu Reach Out to the „Left-Behind“

27. 04. 2023

Cílem víceletého projektu, spolufinancovaného programem ERASMUS+, je podporovat další vzdělávání nízkokvalifikovaných a nízkopříjmových pracovníků. Jsou zpravidla ohroženi příjmovou chudobou a další vzdělávání jim může pomoci nalézt lepší uplatnění na trhu práce.

Ve dnech 20. 4. a 21. 4. 2023 se v Lublani konal již třetí meeting projektu Reach Out to the „Left-Behind“. Na semináři se sešli partneři z České republiky, Německa, Rakouska a Slovinska. Za Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) se této akce zúčastnily Jana VáňováSoňa Veverková.

Diskutovalo se zejména o připravovaných případových studiích a výběru vhodných příkladů dobré praxe. Jana Váňová navíc představila výsledky expertních rozhovorů s lidmi, kteří se zabývají dalším vzděláváním dospělých.

Případovou studii chystanou v rámci daného projektu zveřejní RILSA počátkem příštího roku.

Informace o projektu Reach Out to the „Left-Behind“ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu na webu RILSA.