RILSA na International and Interdisciplinary Workshop on Joint Physical Custody v Duisburgu

RILSA na International and Interdisciplinary Workshop on Joint Physical Custody v Duisburgu

29. 03. 2023

Výzkumné pracovnice Jana Barvíková a Štěpánka Lehmann se v německém Duisburgu zúčastnily mezinárodního workshopu na téma střídavé péče „International and Interdisciplinary Workshop on Joint Physical Custody“, který uspořádaly Universität Duisburg-Essen a Philipps-Universität Marburg.

Workshop si kladl za cíl shromáždit základní informace o fungování střídavé péče v různých evropských zemích. Jana Barvíková a Štěpánka Lehmann v prezentaci Joint physical custody in the Czech Republic představily dílčí výsledky projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (2019–2024).

Na základě analýzy existující legislativy, jurisdikce a relevantní literatury ozřejmily výzkumné pracovnice RILSA sociální a právní rámec a principy rozhodování soudů o uspořádání péče po rozvodu či rozchodu rodičů v ČR, a to s důrazem na střídavou a společnou péči. Publikum následně seznámily s relevantními výsledky dvou dotazníkových šetření realizovaných v rámci zmíněného projektu, jmenovitě výzkumu veřejného mínění na téma stability rodiny a uspořádání péče po rozchodu rodičů a dotazníkového šetření s rodiči, kteří ukončili soužití s druhým rodičem svých nezletilých dětí.