5. číslo časopisu Fórum sociální politiky

5. číslo časopisu Fórum sociální politiky

20. 12. 2022

Prosincové číslo časopisu se věnuje tématům měření kvality sociální péče, nastavení I. důchodového pilíře a vnímání role státu během koronavirové pandemie.

Obsah 5. čísla Fóra sociální politiky:

Recenzované články                                                            

Systémové hodnocení kvality péče a služeb: inspirace z oblasti paliativní péče

Lucie Žáčková – Martin Loučka

Duševní zdraví, subjektivní zdravotní stav a osobní blahobyt ve vybraných okresech České republiky

Beatrice-Elena Chromková Manea – Dana Hübelová

Mikroekonomická kvantifikace výhodnosti českého základního důchodového pojištění dle parametrů pro rok 2023

Jiří Vopátek

Percepce principu solidarity a role státu v době před pandemií covidu-19 a v jejím průběhu jako výzva pro sociálně-pedagogické působení v oblasti posilování sociální soudržnosti

Jiří Pospíšil − Ivana Olecká

Knihy, které nezestárly

Jan Keller připomíná knihu socioložky Dominique Méda „Práce jako mizející hodnota?“

Recenze

Recenze publikace „Financování zdravotnických systémů: v kontextu české zdravotní politiky“

Kateřina Šámalová

Recenze knihy „Dějiny lidí“

Petr Šafařík

Informační servis

Zpráva o konferenci Sociální politika 2022

Vladimír Barák

Celé 5. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky je k dispozici zde.